Oturum Aç
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Tıp Eğitiminin oluşumu ve gelişimi için Fakültemizin kuruluşundan itibaren, önce dekanlık bünyesinde Tıp Eğitimi Birimi oluşturulmuştur. Halen Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı kadro oluşumu ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir. Misyonumuz; Tıp Eğitimi programının oluşturulması, eğitim sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamaktır. Vizyonumuz; Fakültede sürdürülen eğitimin bileşenleri ile ilgili süreçleri değerlendirmek, Tıp Eğitimi ile ilgili gelişmeleri yakından izleyerek eğitim sürecine yansıtılmasına ve sürekli gelişime destek olmaktır.